Sunday, 25 May 2014 19:45

Vitálny bod Koori

Napísal(a)

Názov Koo-ri znamená obojsmerná výhoda, čo pravdepodobne odkazuje na dva možné spôsoby, ktorými môže byť použitý. Tento bod môže byť použitý na odvrátenie útoku, alebo ním môžeme odviesť pozornosť protivníka pred naším hlavným útokom na inú časť tela alebo dokonca spôsobiť rovno zranenie chodidla bez ďaľších následných akcií.

Wednesday, 28 May 2014 18:16

Vitálne body a denná doba.

Napísal(a)

V rôznu dennú dobu pracujú naše orgány rôznou intenzitou. To si všimli aj dávni majstri bojových umení, ktorí dokázali zasahovať do ich cyklov a zasahovali v rôznu dennú dobu rôzne nervové alebo energetické dráhy orgánov a tak dokázali oveľa efektívnejšie zraniť nepriateľa alebo naopak liečiť zo zranení obete útokov na vitálne body. Aj dnešná moderná veda si všíma telesné biorytmy a ich vplyv. Napríklad cirkadiálny cyklus je jeden z biorytmov, teda kolísanie aktivity a bdelosti najčastejšie s dennou, mesačnou alebo ročnou periódou. Priekopníkom tohoto pojmu je rumunský vedec Franz Halberg.

Friday, 26 February 2016 21:47

Solar plexus

Napísal(a)

PLEXUS SOLARIS je pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty nazývaný aj solar plexus. Zjednodušene povedané je to nervový pletenec za žalúdkom.  Solar plexus je centrum nervov, ktoré kontrolujú kardio-respiračný systém. Úder do tohto miesta je veľmi bolestivý a môže oponentovi vyraziť dych. Silnejší úder spôsobí bezvedomie kvôli šoku nervov v nervovom centre. Tlakový úder môže tiež poškodiť vnútorné orgány.

 

Saturday, 30 July 2011 21:31

Sinus caroticus

Napísal(a)

V umení útoku na vitálne body sa tento bod zvykne nazývať „Stomach 9“ (vitálny bod 9). Nachádza sa na bočnej strane krku pozdĺž krčnej tepny a zo strany hrtanového výčnelku. Presnejšie tam, kde je možné prstami nahmatať pulzovanie krčnej tepny. Presný zásah na toto miesto môže spôsobiť okamžitý knockout.

Saturday, 30 July 2011 20:47

Dim mak - "dotyk smrti"

Napísal(a)

Kyusho je v Číne známe ako "Dim Mak" čo v preklade znamená "dotyk smrti". Je to pravda alebo legenda? Číňania vravia, že keď určité miesto na tele je zasiahnuté len slabým úderom v správnu dobu, bude nasledovať zranenie alebo dokonca i smrť protivníka.

 

Vitálne body sú tie isté, ktoré sa používajú na liečenie v akupunktúre a iných ázijských liečebných umeniach. Dim mak je súčasťou všetkých skutočných bojových umení ibaže množstvo učiteľov sa nemalo možnosť naučiť tieto vyššie techniky a teda ich aj ďalej predávať.

 

Strana 4 z 5