Saturday, 30 July 2011 20:29

Bezpečnostné zásady použitia KYUSHO

Napísal(a)

Nasledujúce zásady spísal pán Danny Abramovitch na seminári u pána Ricka Clarka v severnej Californii.

Nikdy nezasahujte tlakové body na osobe, ktorá je staršia ako 40 rokov.

Nikdy nezasahujte body na osobe, ktorá užíva akékoľvek lieky alebo drogy, či už legálne alebo nie.

Pri praktikovaní útokov na vitálne body nikdy nekrižujte body. Tzn., že ak zasahujete body na ľavej ruke, nekombinujte ich s bodmi na druhej polovici tela. (napr. na pravej ruke alebo pravej nohe).

Strana 5 z 5